Top lớp tiếng Nhật ở Tokyo hoàn toàn miễn phí 2021

Baosankei.com: du học, du lịch Nhật bằng tiếng Việt

Lớp học tiếng Nhật ở Tokyo Nihongo Volunteer Network, U-Biq, JICE có nhiều lớp học miễn phí hoặc với mức phí vô cùng thấp bạn nên tham khảo nhé!

1/ Lớp học tiếng Nhật của JICE ở Tokyo

Top lớp tiếng Nhật ở Tokyo hoàn toàn miễn phí 2021

Với mục đích hỗ trợ người nước ngoài có thể giao tiếp và làm việc tại Nhật, tổ chức Japan International Cooperation Center tổ chức các lớp học tiếng Nhật từ giao tiếp đơn giản tới tiếng Nhật sử dụng trong công việc-đi làm miễn phí. Bạn có thể đăng ký học tại các trung tâm Hello Work tại quận mình đang sống.

+ Trang web lớp tiếng Nhật tại Tokyo của JICE: http://sv2.jice.org/jigyou/pdf/leaflet_tokyo.pdf

+ Trang web của JICE: https://www.jice.org

+ Trang web của Hallowork: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/

2/ Lớp học tiếng Nhật ở Tokyo Nihongo Volunteer Network

Đây là tổ chức dạy tiếng Nhật miễn phí lớn Nhật tại Tokyo. Tại mỗi quận sẽ có khá nhiều lớp học miễn phí hoặc học phí rất thấp. Nếu bạn muốn học hay tăng thêm trình độ tiếng Nhật, bạn hãy chọn lớp học gần nhà vac thời gian thích hợp để học nhé.

+ 23 quận nội thành Tokyo
http://www.tnvn.jp/guide/tokyo-23-wards/

+ Ngoại thành Tokyo
http://www.tnvn.jp/guide/tokyo-cities/

3/ Lớp tiếng Nhật U-Biq

Đây là lớp học tiếng Nhật miễn phí của U-Biq, một tổ chức từ thiện trong đó có hoạt động dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Bạn tham khảo trang web để chọn lớp học gần nhà nhé.

+ 23 quận nội thành Tokyo
http://u-biq.org/nihongo_tokyo.html

+ Ngoại thành Tokyo

http://u-biq.org/nihongo_tokyo2.html

Bình luận
0

Bình luận