Top thuốc nhỏ mắt bên Nhật rẻ mà tốt

Baosankei.com: du học, du lịch Nhật bằng tiếng Việt

Thuốc nhỏ mắt Medical, V Rohto PREMIUM, thuốc nhỏ mắt ロートビタ40α hay những sản phẩm bên dưới là những loại thuốc nhỏ mắt bên Nhật rẻ mà tốt nhất hiện nay trên thị trường.

1/ Thuốc nhỏ mắt Medicalメディカル12

+ Dung tích: 12ml

+ Giá: 815 yên

+ Mỗi lần nhỏ 1~3 giọt, ngày nhỏ 5~6 lần

+ Điều trị mắt mỏi, mắt đỏ (tụ máu) hiệu quả.

2/ Thuốc nhỏ mắt V Rohto PREMIUM

+ Dung tích: 15ml

+ Giá: 930 yên

Top thuốc nhỏ mắt bên Nhật rẻ mà tốt

+ Mỗi lần nhỏ 1~2 giọt, ngày nhỏ 5~6 lần

+ Điều trị mắt mỏi, mắt đỏ (tụ máu) hiệu quả.

3/ Thuốc nhỏ mắt  マリンアイALG 15mL

+ Dung tích: 15ml

+ Giá: 325 yên

+ Mỗi lần nhỏ 1~2 giọt, ngày nhỏ 5~6 lần

+ Điều trị hiệu quả mắt ngứa đỏ do dị ứng phấn hoa, mắt ra dử nhiều.

4/ Thuốc nhỏ mắt スマイル40 プレミアム 15mL

Top thuốc nhỏ mắt bên Nhật rẻ mà tốt

+ Dung tích: 15ml

+ Giá: 693 yên

+ Mỗi lần nhỏ 1~3 giọt, ngày nhỏ 3~6 lần

+ Điều trị hiệu quả mắt ngứa đỏ do, mắt mỏi mệt.

5/ Thuốc nhỏ mắt  ロートアルガードクリアブロックZ 13ml

+ Dung tích: 13ml

+ Giá: 1397 yên

+ Mỗi lần nhỏ 1~3 giọt, ngày nhỏ 5~6 lần

+ Điều trị hiệu quả mắt ngứa đỏ do, mắt mỏi mệt.

6/ Thuốc nhỏ mắt ロートビタ40α 12ml

+ Dung tích: 12ml

+ Giá: 230 yên

+ Mỗi lần nhỏ 2~3 giọt, ngày nhỏ 5~6 lần

+ Điều trị hiệu quả mắt ngứa đỏ do, mắt mỏi mệt.

Bình luận
0

Bình luận